Đa phần người giàu có thường khó tu?

Ví dụ như: Đi ăn uống trong những nhà hàng sang trọng đắt tiền, đẳng cấp. Đi nghỉ dưỡng ở những khu du lịch sang trọng, và hưởng thụ những dịch vụ cao cấp. Sắm những tiện nghi đắt tiền, sang chảnh, sành điệu,… Như điện thoại cao cấp, quần áo trang sức mũ nón, hay là xe cộ…. hàng hiệu. Và còn rất nhiều cái vui ngon của trần thế nữa.

Chính những sự cám dỗ quá lớn như vậy, nên người nhà giàu thường khó tu, bởi vì họ không thể dừng lại những sự hưởng thụ mật ngọt, ngon như thế. Đây chính là những thách thức rất lớn đối với người nhà giàu nếu muốn tu. Tuy nhiên, nếu những người nhà giàu này mà họ thật sự giác ngộ được bản chất của thế gian là vô thường, khổ, sau đó muốn tu hành theo Phật Pháp để tìm cầu chân lý thì họ sẽ tiến rất nhanh, do có sự hỗ trợ của phước hữu lậu. Họ điều chỉnh lại lối sống theo hướng thập thiện, đi đúng con đường của Bát Chánh Đạo, siêng năng trong việc tu phước tiếp tục, cũng như tinh tấn trong việc công phu hành trì thì những người nhà giàu này rất dễ thấy đạo.

Nhưng thường, những người nhà giàu thuộc hạng này cũng có nhưng rất hiếm. Đa phần thì họ chỉ thích sống theo thế gian, có phước và hưởng thụ cho tới cạn kiệt, sau đó trở lại sự nghèo khổ. Rồi nghèo khổ, trở lại sự cần kiệm, tiết kiệm, nhiều khi có tu phước, rồi giàu lên trở, giàu rồi thì dễ sinh tâm hưởng thụ.

Họ cứ mãi trôi lăn trong các kiếp luân hồi như thế, thậm chí nhiều khi tạo nghiệp nặng phải còn bị đoạ xuống những giống loài thấp hơn, như rơi vào Địa ngục, Ngạ quỷ, Súc sinh. Xuống thấp rồi thì rất khó lên lại.

Nên một người tu hành khi đã hiểu đạo, nhìn các chúng sinh với tâm rất từ bi thương yêu. Bởi vì các Ngài thấy được, các chúng sinh cứ phải trôi lăn đau khổ như thế. Không biết các vị đang có duyên đọc bài đây, có vị nào đang giàu có hay không 

Nếu có giàu thì cũng nên cố gắng mà tu hành nhé, đừng chỉ mãi sống mà cứ đam mê hưởng thụ, để rồi cạn kiệt hết phước báu thì tiếc lắm. Kinh Thánh cũng có câu: ”Người giàu vào nước Thiên Đàng ví như lạc đà chui qua lỗ kim”, không ngoài ý này vậy!

Thích Nhuận Hòa