Lục chủng chấn động?

Lục chủng chấn động biểu thị sự đa dạng và sự phát triển của Phật giáo Trung Quốc thời Liễu Đại, với sự xuất hiện và thịnh vượng của các phái phái và các cuộc nổi dậy khác nhau
Lục chủng chấn động?
Lục chủng chấn động?

Lục chủng chấn động (六宗震動) là một thuật ngữ trong Phật giáo, được sử dụng để chỉ đạo động hoặc biến đổi của sáu trường phái chính trong Phật giáo Trung Quốc thời Liễu Đại (Đường-Tống).

Cụ thể, sáu trường phái chủ yếu trong Lục chủng tâm động bao gồm:
Thiền tông (Chán): Được hình thành dưới thời trị vì Tăng Thái Tông, đặc trưng bởi việc tập trung vào việc ngồi tự nhiên để đạt đến giác ngộ. Các nhân vật nổi tiếng trong thiên tông bao gồm Đạt Ma (Bodhidharma), Huệ Nghiêm (Huineng) và Đường Khánh (Dongshan).
Tông Đại Bát-niết (大般涅槃宗): Thường được gọi là Tông Tịnh Độ, tập trung vào nghiên cứu Vô Ngã (Anatta) và Vô-Túc (Sunyata), nguyên lý cơ bản của sự vô thường và không -cái.
Tông Tịnh Độ (涅槃宗): Cũng được biết đến với tên gọi Tông Tức Ác (宗即覺宗), tập trung sự việc được biết và nhận ra Tức Ác (即覺), cảnh giác hoặc sự hiểu biết tức thời.
Tông Tức Ác (即覺宗): Tầm nhìn chủ yếu trong tông này là biết Tức Ác, tức là thức tỉnh và hiểu biết tức thì trong mọi sự việc.
Tông Tương Đối (相對宗): Tập trung vào sự hiểu biết về các đối tượng tương đối và phụ thuộc, với mục đích loại bỏ con người và thế giới khỏi nhận thức của chúng ta.
Tông Quảng Đại (廣大宗): Được biết đến là Tông Quảng Đại Lược (廣大宗要害), tập trung nghiên cứu khám phá những nguyên tắc chung và giá trị trong giáo lý của tất cả các phái Phật giáo.
Lục chủng chấn động biểu thị sự đa dạng và sự phát triển của Phật giáo Trung Quốc thời Liễu Đại, với sự xuất hiện và thịnh vượng của các phái phái và các cuộc nổi dậy khác nhau. Nó thể hiện sự đa dạng của tư tưởng và pháp môn trong Phật giáo Trung Quốc và khẳng định rằng không có một phái phái duy nhất nào có thể bao trùm hết mọi người và tất cả các luật lệ.
BÀI ĐỌC NHIỀU :

Tu la là gì?