Nghi thức quá đường là gì ?

Không chỉ làmột nghi lễ vật chất, mà còn là một hành động tinh thần để tôn vinh cuộc sống và chuẩn bị linh hồn cho sự tái sanh trong tương lai. Nó cũng mang ý nghĩa nhắc nhở chúng ta về tính tạm thời và không thể tránh khỏi cái chết, từ đó khuyến khích chúng ta sống một cuộc sống ý nghĩa và có ý thức.

Nghi thức quá đường là gì ?
Nghi thức quá đường là gì ?

Nghi thức quá đường (Sanskrit: Antyesti) là nghi lễ cuối cùng và quan trọng nhất trong đạo Phật, thực hiện sau khi người chết. Nghi lễ này nhằm chuẩn bị và hướng dẫn linh hồn của người đã qua đời đi vào tương lai của linh hồn sau khi chết.

Nghi thức quá đường thường được thực hiện theo các bước sau:
Chuẩn bị: Gia đình và người thân chuẩn bị một buổi lễ tại gia hoặc tại chùa để thực hiện nghi thức quá đường.
Vệ sinh xác: Xác của người đã qua đời được vệ sinh, tắm rửa và diệt cái áo sạch để chuẩn bị cho việc chôn cất hoặc hỏa thiêu.
Tôn trọng và cầu nguyện: Gia đình và người thân tôn kính và cầu nguyện cho linh hồn của người đã qua đời. Lời cầu nguyện thường tập trung vào việc giúp đỡ linh hồn tìm được sự thanh thản và giải thoát khỏi luân hồi.
Quan trọng chôn cất hoặc hỏa thiêu: Linh cữu có thể được chôn cất trong ngôi mộ hoặc hỏa thiêu để biến thành tro. Hành động này cũng được thực hiện với lời chúc nguyện cho linh hồn được giải thoát khỏi sự khổ đau và tìm thấy điểm tựa mới.
Tiếp đón linh hồn: Trong gia đình, người thân và những người tham dự lễ, tiếp nhận linh hồn với lòng từ bi và tôn trọng, nhằm giúp nó tiếp tục hành trình của mình.
Nghi thức quá đường không chỉ là một nghi lễ vật chất, mà còn là một hành động tinh thần để tôn vinh cuộc sống và chuẩn bị linh hồn cho sự tái sanh trong tương lai. Nó cũng mang ý nghĩa nhắc nhở chúng ta về tính tạm thời và không thể tránh khỏi cái chết, từ đó khuyến khích chúng ta sống một cuộc sống ý nghĩa và có ý thức.

BÀI ĐỌC NHIỀU