Tại sao người tu pháp môn niệm Phật không thờ riêng Đại Thế Chí mà thờ đức Quán Thế Âm?

Trong đạo Phật, niệm Phật không chỉ giới hạn màu sắc và hình tượng của một vị Phật duy nhất. Người tu pháp môn niệm Phật không thờ riêng Đại Thế Chí (hay Đại Thế Chí Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát) mà thờ đức Quán Thế Âm là do một số lý do sau đây:
Tại sao người tu pháp môn niệm Phật không thờ riêng Đại Thế Chí mà thờ đức Quán Thế Âm?
Tại sao người tu pháp môn niệm Phật không thờ riêng Đại Thế Chí mà thờ đức Quán Thế Âm?

Trong đạo Phật, niệm Phật không chỉ giới hạn màu sắc và hình tượng của một vị Phật duy nhất. Người tu pháp môn niệm Phật không thờ riêng Đại Thế Chí (hay Đại Thế Chí Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát) mà thờ đức Quán Thế Âm là do một số lý do sau đây:

Tính thống nhất: Quán Thế Âm Bồ Tát (hay Đức Quán Thế Âm) là một bồ tát quan trọng trong Phật giáo với vai trò bảo trợ, giúp đỡ và che chở cho chúng sinh. Ông được coi là vị bồ tát mang lại sự từ bi và bảo vệ chúng sinh khỏi khổ đau và gian khó. Thờ Quán Thế Âm đại diện cho lòng từ bi không giới hạn của Đức Phật trong việc giúp đỡ tất cả chúng sinh, không chỉ riêng cho một nhóm hay một người cụ thể.
Sự đại diện cho khả năng giúp đỡ: Quán Thế Âm được coi là bồ tát có khả năng giúp đỡ và phù hộ chúng sinh, nhân duyên của ông rộng lớn và không phân biệt vị trí hay quốc gia. Người tu tập niệm Quán Thế Âm vừa biểu lộ lòng biết ơn và tôn trọng ông, vừa mang niềm tin vào sự từ bi và giúp đỡ của Quán Thế Âm trong cuộc sống hàng ngày.
Sự đơn giản và linh thiêng: Trong một số truyền thống Phật giáo, Quán Thế Âm được xem là hình tượng và linh vật đơn giản nhất và dễ thương nhất trong quá trình niệm Phật. Hình ảnh của ông cũng được cho là mang tính linh thiêng và có tác động tích cực đến tâm hồn người tu tập.
Tại sao người tu pháp môn niệm Phật không thờ riêng Đại Thế Chí mà thờ đức Quán Thế Âm?
Tóm lại, người tu pháp môn niệm Phật không thờ riêng Đại Thế Chí mà thờ đức Quán Thế Âm vì Quán Thế Âm Bồ Tát mang sứ mệnh giúp đỡ, phù hộ và bảo hộ chúng sinh, và ông được coi là biểu tượng của lòng từ bi và sự giúp đỡ vô điều kiện của Đức Phật.