Thọ Tam quy bất sanh về cảnh giới ác…?

Câu này có ý nói rằng những ai hành động đúng đắn sẽ có thể đạt được sự sống lâu dài, trí tuệ thông minh thái độ và không phải trải qua những điều kiện khắc nghiệt và đau khổ trong vòng luân hồi.
Thọ Tam quy bất sanh về cảnh giới ác…?
Thọ Tam quy bất sanh về cảnh giới ác…?
Câu “Thọ tam quy bất sanh về cảnh giới ác” có nguồn gốc từ triết học Phật giáo và nó có ý nói rằng người tu hành đúng đắn trong ba kiếp là tạm đạt được sự sống (sống lâu), tam quy (trí tuệ) thông thái) và không sanh về cảnh giới ác.
“Tho” đề cập đến việc có sự sống lâu hay trường tồn lâu đời, thể hiện sự khao khát và ước vọng trong việc sống lâu và có thể duy trì sức khỏe và thể chất.
“Tam quy” đề cập đến trí tuệ, thông minh và sự hiểu biết thúy tối. Đó là khả năng hiểu biết về giới hạn của thế giới và sự hiểu biết về bản chất của sự thật và sự tồn tại.
“Cảnh giới ác” có thể hiện ra các điều kiện khắc nghiệt, đau khổ và cảnh ngộ đen tối trong vòng luân hồi. Đó là những điều kiện đau đớn, khó khăn và khổ sở mà con người có thể trải qua trong quá trình luân hồi.
Vì vậy, câu này có ý nói rằng những ai hành động đúng đắn sẽ có thể đạt được sự sống lâu dài, trí tuệ thông minh thái độ và không phải trải qua những điều kiện khắc nghiệt và đau khổ trong vòng luân hồi.